ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

για την εφαρμογή City4u στο Google Play και στο Apple Store.

Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους εγγεγραμένους δημότες της Ρόδου να μπορούν να ενημερώνουν τις δημοτικές αρχές για προβλήματα ή δυσλειτουργίες που πέφτουν στην αντίληψή τους με ένα εύκολο διαδραστικό τρόπο.

Μοναδικός σκοπός δημιουργίας της εφαρμογής στο Google Play & στο Apple store ήταν και είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Οι πληροφορίες που δίνουν οι χρήστες χρησιμοποιούνται από τον Δήμο ώστε να εντοπίζονται και να επισκευάζονται ζημιές, προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της εφαρμογής μας πάντα με την συγκατάθεση των χρηστών μας είναι οι εξής: Όνομα, Επίθετο, Email. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και περισσότερες πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο συμβάν. Μπορείτε επίσης να επιτρέπετε την αποστολή της γεωγραφικής θέσης του συμβάντος μαζί με σχετικές φωτογραφίες που τραβάτε.

Ο Δήμος μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να οργανώσει τις μονάδες συντήρησης και επισκευών, να ενημερώσει φιλοζωϊκές εταιρίες και να στείλει επιτόπου εξειδικευμένα συνεργεία ώστε τυχός βλάβες ή δυσλειτουργίες να αποκαθίστανται γρήγορα.

Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσα από την εφαρμογή. Θα βρείτε οδηγίες εδώ.

Ο Δήμος μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών απο τον Δήμο πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεση του χρήστη. Ο Δήμος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές (server) σε βάση δεδομένων περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται απο το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ρόδου.

PRIVACY POLICY

for the City4u app in Google Play and Apple Store.

The aim of the application is to offer the ability (means) to all registered citizens of Rhodes to inform municipal authorities about problems, faults, breakdowns and stray animals that fall into their attention in an easy and interactive manner.

The sole purpose of the City4u app in Google Play and in Apple Store is to serve citizens better. The information provided by the users is used by the Municipality in order to identify and fix damages, problems and defects.

The following personal data – always with the consent of users – is collected through the app: Name, Surname, Email. At times, they may be asked for additional information regarding any particular events. They may also allow sending the geo-location of an event along with relative captured images.

The Municipality uses this information to organise maintainance units and repairs schedules, inform animal rescue organisations, and send onsite specialised crews so that damages and problems are fixed quickly.

You can delete your account using the App. You can find relevant instructions here.

Our company complies fully with the regulations regarding personal data protection (GDPR). Utilisation of user personal data is enabled following user briefing and consent. Our company commits itself to protecting user supplied personal information and data. These are stored in servers’ databases with restricted access (monitored with access codes) to authorised users alone.

The aforementioned terms and conditions of usage as well as every modification hereafter are subject to by Greek law. Any dispute that may arise from using the website and all its applications will be governed by the courts of Rhodes.